Bầu cử Mỹ 2020, cuộc chiến pháp lý của ông Trump liên tiếp gặp trở ngại, chính phủ ngầm và truyền thông hủ bại muốn đưa Biden với đủ trò gian lận lên làm tổng thống. Người dân Mỹ phẫn nộ và thất vọng- chỉ biết gửi gắm hy vọng vào Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, họ không hề nghĩ rằng, thành trì tối cao vốn là để bảo vệ hiến pháp Hoa Kỳ, bảo vệ chế độ hợp hiến lại mở ra một tiền lệ phản bội, phá hoại nền dân chủ và giá trị pháp chế của Hoa Kỳ.