Cố vấn chính về chính sách Trung Quốc của Quốc Vụ viện Hoa Kỳ, ông Dư Mậu Xuân, người gần đây được chính quyền Trung Quốc công khai thừa nhận rằng rất nổi tiếng ở quê hương trong gia phả họ Dư ở tỉnh An Huy, đã phát biểu tại một diễn đàn về các vấn đề Hồng Kông ở Canada rằng: Thông qua phiên bản Hồng Kông của Luật An ninh Quốc gia, chúng ta có thể thấy ĐCSTQ không còn có thể tin tưởng được nữa. Đây không phải là Chiến tranh Lạnh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, mà là ĐCSTQ đang chiến đấu chống lại nhân dân Trung Quốc và thế giới dân chủ, tự do, theo Vision Times ngày 23/9.