Những trận mưa lớn khiến máu từ địa điểm tiêu hủy ổ dịch tả lợn châu Phi, chảy vào sông Imjin ở gần biên giới liên Triều, khiến nước chuyển sang màu đỏ từ hôm Chủ nhật (10/11), một tổ chức phi chính phủ địa phương ở Hàn Quốc cho biết.