- Đông nghịt người đội nắng xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm ở Hà Nội
- Bệnh viện Chợ Rẫy báo động thiếu máu cấp cứu điều trị
- Úc: Người đàn ông trốn cách ly như phim hành động