Động đất ở Đường Sơn mạnh nhất trong 15 trận xảy ra 10 ngày qua ở Trung Quốc.

Một trận động đất mạnh 5,1 độ richter ở Cổ Dã, Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã xảy ra vào lúc 6h38 sáng ngày 12/7 và nhiều người nói rằng họ đã bị đánh thức trong khi ngủ.