Đối với Trung Quốc, chính sách của Mỹ sẽ thế nào sau bầu cử?

Trong khi nhiều người trong giới chính trị, truyền thông, kinh doanh tại Mỹ và trên thế giới... còn đang bị ru ngủ, hoặc ngậm miệng ăn tiền và đôi khi bị đe dọa bởi chính quyền Trung Quốc, thì tổng thống Donald Trump xuất hiện.