Chủng virus corona mới của Trung Quốc, COVID-19, đã giết chết và lây nhiễm cho nhiều người hơn so với con số trên các báo cáo chính thức.