Rất nhiều người trong chúng ta khi nghĩ về những người phụ nữ truyền thống đều hình dung như sau: Họ là những người bị đạo đức truyền thống ràng buộc, họ không có tiếng nói trong gia đình, lấy chồng rồi vì gia đình chồng mà cực khổ cả đời, còn phải chịu đựng việc chồng thu nạp những người vợ khác, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ruồng bỏ… Nhưng thực tế dường như không phải như vậy...

Hãy cùng giở lại những tác phẩm cổ xưa để hiểu rõ hơn về mối quan hệ hôn nhân trong xã hội xưa và địa vị thực sự của người phụ nữ.