Vào trước Phiên họp toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều dị tượng thường xuyên xảy ra trên khắp Trung Quốc. Trong số đó có quê hương của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân ở Giang Tô, nơi có hàng chục nghìn con cua bò lên bờ. Người dân địa phương cho biết, họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy trong 20 năm sống ở đây.