Đâu đó lại xuất hiện trên mạng xã hội một địa chỉ “đi chùa online”, nghe nói trong đó có cả phòng lễ Phật, phòng Cầu Siêu, và chức năng “thắp hương” y như thật vậy.