Theo thông tin báo Zing cập nhật, ngày 20/2, Bộ Công an sẽ lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Luật Cư trú từ ngày 19/2 đến ngày 19/4. Theo đó, Bộ này đề xuất bỏ toàn bộ hoặc một phần các thủ tục hành chính có nội dung liên quan sổ hộ khẩu như: tách sổ hộ khẩu; cấp đổi sổ hộ khẩu; cấp lại sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu… Thời gian cấp sổ hộ khẩu còn 7 ngày, thay vì 15 ngày hiện nay.