Hôm 2/7, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tiến hành sửa đổi "Quy định cấy ghép nội tạng" và công bố bản dự thảo của Quy định này. Dự thảo quy định rằng việc dùng nội tạng của công dân dưới 18 tuổi để tiến hành cấy ghép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.