Sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán đã và đang gây thiệt hại cho toàn thế giới. Tuy nhiên chính phủ Trung Quốc không chỉ tiếp tục trút trách nhiệm dưới hình thức ngoại giao hay tuyên truyền có lợi cho chính quyền, gần đây trên mạng còn lan truyền một thông báo phòng dịch từ chợ bán thức ăn tại Vũ Hán, nội dung nhắc nhở người dân địa phương cẩn thận “viêm phổi Hoa Kỳ”.