Vào ngày 1 tháng 2, quân đội Myanmar đã tiến hành đảo chính quân sự, khiến Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã lên án mạnh mẽ, và dự tính các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, ĐCSTQ lại coi sự kiện này, chỉ là việc quân đội Myanmar đang tổ chức lại chính phủ trên quy mô lớn, đồng thời âm mưu cùng Nga ngăn chặn tuyên bố lên án của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Một số nhà bình luận quốc tế cho rằng, cuộc đảo chính Myanmar khiến phương Tây lo lắng, còn ĐCSTQ thì như đang xem một buổi diễn.

Tác giả Vương Hách tin rằng, thực tế có thể sẽ ngược lại. Cuộc đảo chính ở Myanmar đã đặt chính sách ngoại giao của ĐCSTQ đối với Myanmar vào tình thế khó khăn.