Dấu ấn tuần qua: Mỹ tiếp tục ‘lôi’ Trung Quốc ra ánh sáng