Gần đây, một đoạn video về một nữ đại diện của ĐCSTQ có những hành động hống hách tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được lan truyền rộng trên mạng.

Người đại diện của ĐCSTQ đập bàn liên tục tại hội nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc để ngăn cản đại diện của Tổ chức Giám sát Liên Hợp Quốc tiết lộ sự thật về các trại tập trung ở Tân Cương, nhưng họ đã bị chủ tịch Đại hội đồng chặn lại. Sau đó, người đại diện của ĐCSTQ vẫn tiếp tục đập bàn để ngăn cản bài phát biểu, nhưng vấp phải sự phớt lờ của chủ tọa hội nghị.