Đảng viên dân chủ tuyên bố thoái Đảng và gia nhập đội của TT Trump

Dân biểu bang Georgia Vernon Jones vốn là một đảng viên Dân chủ kỳ cựu và hiện nay đang gia nhập Đảng Cộng hòa. Tại sao vậy?

Có lẽ bởi vì những tiếng nói lớn nhất trong Đảng Dân chủ lại đang gieo rắc sự chia rẽ và thù hận.