Đảng Dân chủ và giới truyền thông đã dựng lên một âm mưu gian lận cử tri rất toàn diện và triệt để

Trong một bài bình luận gần đây đăng trên Epoch Times, biên tập viên Michael Walsh của tờ ‘The-Pipeline.’ nhận định Đảng Dân Chủ và giới truyền thông đã âm mưu đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống.

Theo ông Walsh, hiện ông Donald Trump đã có gần 4 năm kể từ khi được bầu làm tổng thống, và cũng gần như 4 năm “kể từ khi âm mưu loại bỏ ông – bằng mọi biện pháp – bắt đầu”. Và dường như đến thời điểm hiện tại, khi bài viết này được xuất bản, dường như âm mưu đó đã gần như thành công, ông Walsh nhận định.