Đại Kỷ Nguyên TV 8/7: Giải cứu đội bóng Thái - Những nỗ lực tuyệt vời!

Đại Kỷ Nguyên TV 8/7: Giải cứu đội bóng Thái - Những nỗ lực tuyệt vời!