Đại Kỷ Nguyên TV 10/7: Nam sinh lớp 10 Nghệ An giành học bổng ‘đắt giá’ nhất hành tinh

Đại Kỷ Nguyên TV 10/7: Nam sinh lớp 10 Nghệ An giành học bổng ‘đắt giá’ nhất hành tinh