Đại Kỷ Nguyên TV 10/7 - Giải cứu đội bóng Thái: tất cả các em và HLV đã ra khỏi hang

Đại Kỷ Nguyên TV 10/7 - Giải cứu đội bóng Thái: tất cả các em và HLV đã ra khỏi hang