Ngày 11/2, tỉnh Quảng Đông đưa ra chính sách mới về trưng dụng tài sản tư nhân để ứng phó và phòng chống dịch Covid-19 đã khiến thế giới bên ngoài lo ngại: Đây có thể là sự bắt đầu của việc ĐCSTQ thực hiện kiểm soát quân sự và chiếm đoạt tài sản của người dân?