Theo nhiều bằng chứng có được, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đã bị đánh cắp. Nhưng nó không đơn giản là Joe Biden ăn cắp phiếu của Tổng thống Trump, mà rất có thể đằng sau là một âm mưu đánh cắp khủng khiếp hơn, do Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đạo diễn.