Đà Nẵng đầu tư hơn 12 tỷ đồng che bạt ‘bịt’ mùi hôi ở bãi rác Khánh Sơn