Nếu quả thật vì hành động cứu người mà anh Dũng phải nhận bản án này, thì nó sẽ để lại 1 hậu quả rất lớn cho xã hội. Bởi lẽ nó sẽ tạo ra 1 tiền lệ rất xấu, nó làm cho người ta sợ phải làm điều tốt, sợ phiền phức, mà chấp nhận 1 cuộc sống vô cảm, thờ ơ với sự đau khổ của đồng loại. Rồi xã hội này, sẽ còn ai muốn giúp đỡ người khác khi khó khăn nữa đây?