Bất kỳ ai sử dụng kết quả nghiên cứu từ 400 bài báo khoa học trên sẽ là những người đồng lõa với tội ác thu hoạch nội tạng “kinh hoàng” – Đây là kết luận của giáo sư Wendy Rogers