Hôm 16/8, trang web thỉnh nguyện của Nhà Trắng đã nhận được đơn kiến nghị kêu gọi chính phủ Mỹ đề cử giải Nobel Hòa Bình hoặc các giải thưởng nhân quyền khác cho giới trẻ Hong Kong vì lòng can đảm, tinh thần nhân ái và sự kiên quyết bảo vệ nền tự do dân chủ trong suốt những cuộc biểu tình mấy tháng qua.