Những nghiên cứu cấu trúc 3D thụ thể ACE2 của virus corona là cơ sở quan trọng giúp các nhà khoa học có thể tìm ra vắc xin ngừa chủng virus mới Covid-19, ngăn chặn ngay từ bước chúng xâm nhập vào tế bào.