Công an phường trộm súng của chỉ huy rồi rao bán trên mạng xã hội