Tin chuyên đề:
Con trai hiếu thuận bị sét đánh, vì sao người mẹ lại nói: ‘Đánh chết thật là tốt’?