Từ vụ tai nạn thương tâm trên đã nhắc nhở con người chúng ta hãy sống vì người khác, vì cộng đồng hơn nữa nếu không đến một ngày nào đó chính chúng ta sẽ là nạn nhân của sự vô tâm đó!