Theo Taiwan News, sau khi thị sát một số khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở Trung Quốc, Tiến sĩ Bruce Aylward, cố vấn cấp cao của Tổng Giám đốc Tổ chức y tế Thế giới (WHO) hôm 25/2 đã dành nhiều lời khen ngợi đến chính quyền Trung Quốc vì đã xử lý tốt dịch bệnh. Đồng thời, ông tuyên bố muốn được điều trị tại Trung Quốc nếu nhiễm bệnh, khiến báo giới ngạc nhiên vì phát biểu này.