Chuyên gia: Trung Quốc không thể ‘thao túng hệ thống’ dưới thời Tổng thống Trump