Coronavirus sẽ lây nhiễm tối thiểu hàng chục nghìn người và sẽ kéo dài ít nhất vài tháng, theo ước tính của các nhà nghiên cứu dựa trên số liệu hiện tại.