Tin kinh tế 5/11:

0:00 Điểm tin

0:55 Mỹ phẩm được sản xuất trong... xô, chậu

2:39 Cam Vinh mất giá, chỉ khoảng 5.000 đồng/kg

4:26 Siêu thị ở Hà Nội lo chuẩn bị hàng Tết trước 3 tháng

6:19 Bloomberg: Các nhà máy mở cửa trở lại, công nhân đã đi đâu?

9:33 Giá thực phẩm tại Trung Quốc tăng chóng mặt

10:50 Chuyên gia: Các chính sách của ĐCSTQ đang gây ra thiệt hại lâu dài cho nền kinh tế Trung Quốc