Chuẩn đô đốc Mỹ Robert Spalding xâu chuỗi các vấn đề: “Tại sao chúng ta có số lượng phiếu bầu gửi qua đường bưu điện lớn như vậy? Cái cớ là virus Corona [Vũ Hán]. Tại sao chúng ta có virus Corona? Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại sao họ có cơ hội này? Bởi vì chúng ta đã đưa họ vào WTO, bởi vì chúng ta chào đón họ vào cộng đồng các quốc gia. Tất cả đều kết hợp lại với nhau”. Và từ đó lập luận rằng, đây là âm mưu có tính toán trước của ĐCSTQ.