Phi công là một ngành đặc thù bởi rất khó tìm kiếm nhân tài. Ấy vậy mà từ những thập niên đầu thế kỷ 20, Việt Nam đã có nhiều phi công được lịch sử hàng không ghi nhận như Phan Thất Tạo, Cao Đắc Minh, Felix Xuân Nha, Đỗ Hữu Vị. Trong số này, nổi bật có lẽ là Đỗ Hữu Vị, người duy nhất được nhà nước Pháp cho phát hành tem mang hình ông.