Khi người dân Triều Tiên thực hiện các quyền “dân chủ” của mình, thì họ không có nhiều sự lựa chọn. Trên thực tế, họ không có bất kỳ sự lựa chọn nào cả.