Hiện tại, giai đoạn thứ tư trong quan hệ Mỹ – Trung đã bắt đầu, Mỹ hoàn toàn xác nhận rằng sức mạnh của Bắc Kinh trỗi dậy sẽ đem đến đe dọa cho an ninh quốc gia, và Chính quyền Donald Trump bước đầu đã có các biện pháp ứng phó tỏ ra vô cùng hữu hiệu.