Trong khi thế giới đang phải vật lộn với khủng hoảng y tế ngày càng lan rộng, thì Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại lợi dụng đại dịch này để mở rộng ảnh hưởng của mình trên phạm vi toàn cầu, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc, ông Robert Spalding cho biết.