Gần đây, chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ và truy tố 47 nhân sĩ phe dân chủ, còn phía Đảng Cộng sản Trung Quốc thì cho biết sẽ thay đổi chế độ bầu cử hiện hành của Hồng Kông, từ chối cho phe dân chủ tham dự chính trị. Về việc này, phía Mỹ chỉ nói miệng ủng hộ phe dân chủ. Trong khi đó, chính quyền Nga chỉ bắt giữ một nhân sĩ bất đồng chính kiến, phía Mỹ đã lập tức chế tài 7 quan chức Nga và 13 doanh nghiệp sản xuất chất hóa học của Nga. Nhà bình luận thời sự Hồng Kông Phan Đông Khải (Gordon Poon) cho rằng không phải là Chính phủ Mỹ không có năng lực, mà là không muốn can dự vào vấn đề Hồng Kông.