Một tài xế taxi đã bất ngờ lái xe đâm vào những người biểu tình, trên lối đi dành cho người đi bộ, bên ngoài tòa nhà chính phủ Hồng Kông. Sau khi hất một người xuống đất, tài xế taxi không đi chậm lại. Anh ta tiếp tục lao vào đám đông và chỉ dừng lại khi xe đâm vào một cổng sắt trên lối vào.