Trước sóng gió của cuộc đời, hãy giữ cho mình 1 tâm hồn giống như chú đại bàng nhé!