Đội trưởng nghe xong giật mình hét lớn: “Cậu làm như vậy, thì dân chúng sẽ nghĩ là đang nổ ra cuộc chiến tranh hạt nhân đấy”.