Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Ohio (Mỹ) mới đây phát hiện cây xanh có thể làm tốt hơn công nghệ trong việc giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí.

Họ phát hiện việc trồng thêm cây gần các nhà máy và các địa điểm gây ô nhiễm khác có thể làm giảm ô nhiễm không khí ở mức trung bình 27%. Ngoài ra, họ còn ghi nhận rằng ở 75% số địa điểm được phân tích, việc sử dụng cây xanh để giảm ô nhiễm không khí còn tiết kiệm hơn so với việc bổ sung các giải pháp can thiệp bằng công nghệ (như dùng máy lọc ống khói) ở những địa điểm bị ô nhiễm.