Cậu học trò bê bối trở thành bác sỹ hạng ưu nhờ lòng bao dung của cô giáo