Đó là một ông lão thoạt nhìn trông có vẻ nghèo khó và keo kiệt. Nhưng những việc ông đã làm lại trở thành tấm gương cho các nhà tỷ phú nổi tiếng nước mỹ. Các ông trùm kinh tế như: Bill Gates và Warren Buffett đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông.