Cậu bé gọi 911 nhờ tìm mẹ trên... thiên đường, và câu trả lời đầy xúc động của viên cảnh sát.

Cậu bé gọi 911 nhờ tìm mẹ trên... thiên đường, và câu trả lời đầy xúc động của viên cảnh sát.