Cặp vợ chồng nắm tay nhau khi qua đời sau 67 năm chung sống