Những ngày qua có không ít những nhân sĩ dân gian đã đưa ra tiên đoán về bầu cử Mỹ thông qua thuật bói toán cổ xưa của Trung Quốc, trong đó có một thầy bói tên Thái Nguyên đã thu thập ngày tháng năm sinh của Biden và bói một quẻ cho ông ta…